รวมทั้งหมด

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มพลทหาร

โครงการจัดทำสื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มพลทหาร

กดเพื่อรับชม

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มพลทหาร จัดทำโดยกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก