Anouncement

สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี59

การจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี59 เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัด ทบ. ปี 2559 จำนวน 6 อัตรา

การสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษาที่สมัครเข้ารับราชการในสังกัด ทบ.

วันที่ 20 ธ.ค.59
0800 ให้มารายงานตัวเพื่อฟังคำชี้แจงจาก กองทันตแพทย์ ณ ห้องประชุม กองกำลังพลกรมแพทย์ทหารบก ชั้น 2 
0830  เตรียมเอกสาร
0900  สอบสัมภาษณ์ เวลา ณ ห้องประชุม พบ.ชั้น 2 
การจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี59  เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัด ทบ. ปี 2559 จำนวน 6 อัตรา  ตามที่ พบ. เสนอความต้องการ ดังนี้


1.โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร                      จว.ขอนแก่น

2.โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์                 จว.เพชรบุรี
3.โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต                    จว.สุราษฎร์ธานี
4.โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร                จว.ปัตตานี
5.โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี                          จว.ราชบุรี 
6.โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์                       จว.สงขลา


การรับสมัครนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาเข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก มีขั้นตอนดังนี้ โดยให้นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาที่สนใจเข้ารับราชการสังกัดกองทัพบก กรอกแสดงความจำนงค์ที่คณะแจกให้ โดยเลือกกระทรวงกลาโหมสังกัดกองทัพบก จากนั้นจะมีการติดต่อกลับไปเพื่อเรียกตัวมาสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลในคราวเดียวกัน

สนใจอ่านรายละเอียดการรับราชการเป็นทันตแพทย์ในสังกัดกองทัพบกได้ที่นี่