Activities

การบรรยายทางวิชาการแก่ทันตแพทย์ กทพ.พบ.

กทพ.พบ. ร่วใกับ บริษัท VRP DENT จัดการบรรยายทางวิชาการ ณ ห้องประชุม กทพ.พบ. (27 มี.ค.60)

กทพ.พบ. ร่วมกับ บริษัท VRP DENT จัดการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ วัสดุอุดทางทันตกรรม โดยวิทยากร ทพ. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 1200-1300 ณ ห้องประชุม กทพ.พบ.