Activities

พิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพล กทพ.พบ.

ผอ.กทพ.พบ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพล กทพ.พบ. (18 ก.ค.60)

พ.อ.หญิง จอมขวัญ   แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศ จ.ส.ต.เริงชัย  สายทอง, ส.ต.หญิง ปาริชาติ   สายสกุล, ส.ต.รณฤทธิ์    เหมือนกรุด  เมื่อวันอังคาร ที่  18  ก.ค. 60    ณ  บก.กทพ.พบ.  โดยมีกำลังพลกทพ.พบ.เข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดี