Activities

กองทันตแพทย์ จัดกิจกรรม Click-off สรุปผลงานปีงบประมาณ 2560

วันที่ 13 พย. 60 ณ ห้องประชุม กทพ.พบ. โดยมี ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธาน

วันที่ 13 พย. 60 กทพ.พบ. ได้จัดกิจกรรม Click-off สรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ของกำลังพลแต่ละนาย และวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย