Activities

พีธีประดับยศนายทหารประทวน

วันที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 0930 กทพ.พบ. จัดพิธีเลื่อนยศนายทหารประทวนฯ โดยมี พ.อ.หญิงจอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ เป็นประธานในพิธี

กทพ.พบ. จัดพิธีเลื่อนยศนายทหารประทวน ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์