Activities

งานเลี้ยงส่งและแสดงมุธิตา กำลังพล กทพ.พบ. ที่เกษียณ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60 กทพ.พบ. ได้จัดงานเลี้ยงส่งและแสดงมุธิตา กกพ.กทพ.พบ. ที่เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60 กทพ.พบ. ได้จัดงานเลี้ยงส่งและแสดงมุธิตา กกพ.กทพ.พบ. ที่เกษียณอายุราชการ ย้าย และ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ สโมสรกองทัพบก