Activities

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

ในวันที่ 19 ธ.ค. 60 เวลา 1300 กทพ.พบ. จัดพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยมี พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประทานในพิธี

ในวันที่ 19 ธ.ค. 60 เวลา 1300 กทพ.พบ. จัดพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น โดนมี พ.อ.หญิง จอมขวัญ   แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประทานในพิธี