Activities

พิธีอวยพรปีใหม่ ผอ.กทพ.พบ. เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2661

ในวันที่ 29 ธ.ค. 60 เวลา 0900 กทพ.พบ. ได้จัดพิธีอวยพรผู้บังคับบัญชา โดยมี พ.อ.พฤฒิชัย บุริยเมธากุล รอง.ผอ.กทพ.พบ. เป็นตัวแทน กกพ.กทพ.พบ. กล่าวอวยพร

ในวันที่ 29 ธ.ค. 60 เวลา 0900 กทพ.พบ. ได้จัดพิธีอวยพรผู้บังคับบัญชา โดยมี พ.อ.พฤฒิชัย บุริยเมธากุล รอง.ผอ.กทพ.พบ. เป็นตัวแทน กกพ.กทพ.พบ. กล่าวอวยพร