รายงานสถิติคลินิกทันตกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561