รายงานสถิติคลินิกทันตกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562