รายงานสถิติรายสัปดาห์ คลินิกทันตกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ธันวาคม ปี 2561
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ธันวาคม ปี 2561
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ธันวาคม ปี 2561
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ธันวาคม ปี 2561
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ธันวาคม ปี 2561
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ธันวาคม ปี 2561