รายงานสถิติรายสัปดาห์ คลินิกทันตกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ตุลาคม ปี 2564
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ตุลาคม ปี 2564
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ตุลาคม ปี 2564
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ตุลาคม ปี 2564
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ตุลาคม ปี 2564
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ตุลาคม ปี 2564