รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.อรรถยุทธ อินทร์วร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.อรรถยุทธ อินทร์วร
เอส
รพ.รร.จปร.
ทันตแพทย์
1 กรกฎาคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
10500
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.รร.จปร.
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.อุดมพงศ์ อติเวทิน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.อุดมพงศ์ อติเวทิน
รพ.รร.จปร.
ทันตแพทย์
5 กุมภาพันธ์ 2515 อายุ 40 ปี
ชาย
รพ.รร.จปร. ต.เขาชะโงก
เมือง
นครนายก
26000
62532
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.รร.จปร.
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ท.หญิง นภา สถิตศาสตร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ท.หญิง นภา สถิตศาสตร์
รพ.รร.จปร.
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.รร.จปร. ต.เขาชะโงก
เมือง
นครนายก
26000
62532

สังกัด : รพ.รร.จปร.
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ