รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ท.หญิง ประถมา ธีรเนตร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง ประถมา ธีรเนตร
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ทันตแพทย์
20 พฤศจิกายน 2517 อายุ 38 ปี
หญิง
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 382 หมู่2 ต.แสนสุข
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190
045324400
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ