รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.(พ.)หญิง สุภาพร ราชณรงค์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง สุภาพร ราชณรงค์
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง กฤติกา สุขะตุงคะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง กฤติกา สุขะตุงคะ
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

นางสุขี บ่อชน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสุขี บ่อชน
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางยลญา ธงชัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางยลญา ธงชัย
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางปราณี สารกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางปราณี สารกุล
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางลัดดา คำมี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางลัดดา คำมี
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางจันทร์เพ็ญ ปิยศทิพย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางจันทร์เพ็ญ ปิยศทิพย์
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ