รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

ร.ต.หญิง นนทิชา บรรพกาญจน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิง นนทิชา บรรพกาญจน์
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
เมือง
สุรินทร์
32000
044-513503
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สังกัด : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.มิตรเสรี พันธ์ยาง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.มิตรเสรี พันธ์ยาง
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
เมือง
สุรินทร์
32000
0881120762

สังกัด : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ธีรพงษ์ ดอกจันทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ธีรพงษ์ ดอกจันทร์
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
เมือง
สุรินทร์
32000
0862454876

สังกัด : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.เอกลักษณ์ บุญทา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เอกลักษณ์ บุญทา
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
เมือง
สุรินทร์
32000
0837397575

สังกัด : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

นางวีนา เหนียวคง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางวีนา เหนียวคง
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
เมือง
สุรินทร์
32000
0867212703

สังกัด : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ