รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.วีระยุทธ วงศ์จันทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.วีระยุทธ วงศ์จันทร์
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย
เมือง
ลำปาง
52000
053839305
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง เกื้อกูล ผสมทรัพย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง เกื้อกูล ผสมทรัพย์
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย
เมือง
ลำปาง
52000
053839305
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง หนึ่งฤทัย มหายศนันท์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง หนึ่งฤทัย มหายศนันท์
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย
เมือง
ลำปาง
52000
053839305
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.สุรศักดิ์ เล็กจุฬา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุรศักดิ์ เล็กจุฬา
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
นายสิบทันตกรรม
10 มีนาคม 2507 อายุ 47 ปี
ชาย
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย
เมือง
ลำปาง
52000
053839305

สังกัด : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ