รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.ชำนาญ ส้มลิ้ม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.ชำนาญ ส้มลิ้ม
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
ต.บ้านคลอง
เมือง
พิษณุโลก
65000
055-245070
มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง โสรยา บุศยารัสมี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง โสรยา บุศยารัสมี
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
ต.บ้านคลอง
เมือง
พิษณุโลก
65000
055-245070
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.ดิเรก คุ้มทอง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ดิเรก คุ้มทอง
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
ต.บ้านคลอง
เมือง
พิษณุโลก
65000
055-245070

สังกัด : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.สุรสิงห์ สุขวัฒน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.สุรสิงห์ สุขวัฒน์
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
ต.บ้านคลอง
เมือง
พิษณุโลก
65000
055-245070

สังกัด : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ