รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ท.หญิง นำสุข คงคาลัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง นำสุข คงคาลัย
รพ.ค่ายกาวิละ
ทันตแพทย์
19 มกราคม 2517 อายุ 38 ปี
หญิง
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง พิรานันท์ วัชโรภาส [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง พิรานันท์ วัชโรภาส
รพ.ค่ายกาวิละ
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.ทวีศักดิ์ ศิริษะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ทวีศักดิ์ ศิริษะ
รพ.ค่ายกาวิละ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

จ.ส.อ.ธนรมย์ ทิดดอนตอง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ธนรมย์ ทิดดอนตอง
รพ.ค่ายกาวิละ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

ส.ท.นที จดา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.ท.นที จดา
รพ.ค่ายกาวิละ
เสมียน
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : เสมียน

นางสาวยุพิน แก้วสมุทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวยุพิน แก้วสมุทร์
รพ.ค่ายกาวิละ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ