รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ต.หญิง ปภัชญา สุริยะมณี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ปภัชญา สุริยะมณี
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
256 หมู่ 15 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง
เมือง
เชียงราย
57000
053-717649
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.นคร มีรส [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.นคร มีรส
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
256 หมู่ 15 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง
เมือง
เชียงราย
57000
053-717649

สังกัด : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.เปรมศักดิ์ อินทร์พรหม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เปรมศักดิ์ อินทร์พรหม
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
หญิง
256 หมู่ 15 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง
เมือง
เชียงราย
57000
053-717649

สังกัด : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

นางอัจฉราภรณ์ วิริยะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางอัจฉราภรณ์ วิริยะ
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
256 หมู่ 15 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง
เมือง
เชียงราย
57000
053-717649

สังกัด : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ