รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

ร.ท.อานันท์ จักรอิศราพงศ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ท.อานันท์ จักรอิศราพงศ์
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
200 หมู่ 2 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง
เมือง
พะเยา
56000
054-482778
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.สมพล อุประวันนา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สมพล อุประวันนา
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
นายสิบทันตกรรม
1 อายุ

สังกัด : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

นางอภิญญา วรนุกุลชัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางอภิญญา วรนุกุลชัย
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
200
เมือง
พะเยา
56000
054-482778

สังกัด : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ