รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.หญิง ปณิดา อินนาจักร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง ปณิดา อินนาจักร์
รพ.ค่ายวชิราวุธ
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.หญิงพิชยาพร บุณยเกียรติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิงพิชยาพร บุณยเกียรติ
รพ.ค่ายวชิราวุธ
ทันตแพทย์
28 มิถุนายน 2529 อายุ 26 ปี
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.ณัฐพัชร์ จันทร์ส่อง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ณัฐพัชร์ จันทร์ส่อง
รพ.ค่ายวชิราวุธ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ ศรีพรหม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ ศรีพรหม
รพ.ค่ายวชิราวุธ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

นางสาวพรรณ แท้ชัยศรี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวพรรณ แท้ชัยศรี
รพ.ค่ายวชิราวุธ
อื่นๆ
1 อายุ

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางอัจฉรา สัมมาผล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางอัจฉรา สัมมาผล
รพ.ค่ายวชิราวุธ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ