รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

ร.อ.หญิง ญธิดาพร หวังหิรัญกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.หญิง ญธิดาพร หวังหิรัญกุล
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ทันตแพทย์
14 กุมภาพันธ์ 2519 อายุ 36 ปี
หญิง
233 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

นางสาวกมลรัตน์ เครือลัดดา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวกมลรัตน์ เครือลัดดา
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางจันจิรา ขาวสนิท [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางจันจิรา ขาวสนิท
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
233 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
077-295046

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : เสมียน

นางพรทิพย์ แก้วเกลี้ยง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางพรทิพย์ แก้วเกลี้ยง
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
233 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
077-295046

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ