รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

ร.ต.หญิง ธนพร โล้ตั้งชนินทรา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิง ธนพร โล้ตั้งชนินทรา
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
193 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม่
เมือง
ชุมพร
86190
077-511278

สังกัด : รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.พีระพงษ์ ร่มเย็น [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.พีระพงษ์ ร่มเย็น
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
193 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม่
เมือง
ชุมพร
86190
077-511278

สังกัด : รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

นางฌมนสิมา แก้วประดับ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางฌมนสิมา แก้วประดับ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
193 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม่
เมือง
ชุมพร
86190
077-511278

สังกัด : รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ