รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.กัญจน์ จันทร์ขจร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.กัญจน์ จันทร์ขจร
รพ.ค่ายจักรพงษ์
ทันตแพทย์
1 พฤษภาคม 2511 อายุ 44 ปี
ชาย
รพ.ค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม
เมือง
ปราจีนบุรี
25000
61266
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายจักรพงษ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.อนุชา ศรีชาติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.อนุชา ศรีชาติ
รพ.ค่ายจักรพงษ์
ทันตแพทย์
1 ตุลาคม 2518 อายุ 37 ปี
ชาย
รพ.ค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม
เมือง
ปราจีนบุรี
25000
61266
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายจักรพงษ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ