รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ต.หญิง มีพร จริตงาม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง มีพร จริตงาม
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ทันตแพทย์
15 ธันวาคม 2522 อายุ 33 ปี
หญิง
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร หมู่ 9 ต.กะปาง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80310
45061
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตกรรมบดเคี้ยว

สังกัด : รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ