รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.(พ.)อรนุช ปัญญจเร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)อรนุช ปัญญจเร
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรุงเทพมหานคร

สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง ศศิวงศ์ วงศ์วัฒนะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง ศศิวงศ์ วงศ์วัฒนะ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง

สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.อำนาจ ศรีพุทธา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.อำนาจ ศรีพุทธา
นาจ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ