รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.หญิง พิรานันท์ วัชโรภาส [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง พิรานันท์ วัชโรภาส
รพ.ค่ายกาวิละ
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง พรทิพย์ วิริยะภาค [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง พรทิพย์ วิริยะภาค
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ทันตแพทย์หญิง พรรณรัตน์ มนต์ปราณีต [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ทันตแพทย์หญิง พรรณรัตน์ มนต์ปราณีต
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม 00 อายุ
หญิง
วังสวนจิตรลดา
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10400

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.อ.พฤษพงศ์ สุขพฤกษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.พฤษพงศ์ สุขพฤกษ์
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พล.ต.รังรักษ์ อิงอร่าม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พล.ต.รังรักษ์ อิงอร่าม
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
2 มกราคม 2497 อายุ 59 ปี
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมทั่วไป (super GP.)

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.ฉลาด ทองน้อย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ฉลาด ทองน้อย
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0895070442

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ณรงค์ จันทร์หอม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ณรงค์ จันทร์หอม
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
127 หมู่ 7 ต.โพธิ์สัย
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
54280
0876394970

สังกัด : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ เสตะสุนทร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ เสตะสุนทร
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ธนาธาร เงินมูล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ธนาธาร เงินมูล
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0817445938

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.นคร มีรส [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.นคร มีรส
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
256 หมู่ 15 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง
เมือง
เชียงราย
57000
053-717649

สังกัด : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.เด่นชัย ดีนาน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.เด่นชัย ดีนาน
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สมพร แท่นทอง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สมพร แท่นทอง
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0892073854

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.เปรมศักดิ์ อินทร์พรหม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เปรมศักดิ์ อินทร์พรหม
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
หญิง
256 หมู่ 15 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง
เมือง
เชียงราย
57000
053-717649

สังกัด : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ดิเรก คุ้มทอง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ดิเรก คุ้มทอง
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
ต.บ้านคลอง
เมือง
พิษณุโลก
65000
055-245070

สังกัด : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.นิคม บุญวาสนา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.นิคม บุญวาสนา
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
23330

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ