รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.หญิง โศภิษฐ์สุดา วีรกิตติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง โศภิษฐ์สุดา วีรกิตติ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.หญิงพิชยาพร บุณยเกียรติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิงพิชยาพร บุณยเกียรติ
รพ.ค่ายวชิราวุธ
ทันตแพทย์
28 มิถุนายน 2529 อายุ 26 ปี
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
รพ.ค่ายภาณุรังษี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายภาณุรังษี 285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
53057
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท. หญิง อุสา สัจจปาละ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท. หญิง อุสา สัจจปาละ
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกฉัย ต.สามเสน
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ ศรีพรหม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ ศรีพรหม
รพ.ค่ายวชิราวุธ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.หญิง วิลัยพร สอนสุทธิ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.หญิง วิลัยพร สอนสุทธิ์
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
หญิง
100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สกลนคร
47000
0817490049

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ณรงคพรพล มัคเจริญ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ณรงคพรพล มัคเจริญ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0898390297

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ธนวุฒิ สารพัฒน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ธนวุฒิ สารพัฒน์
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
127 หมู่ 7 ต.โพธิ์สัย
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
54280
0844285447

สังกัด : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ธานินทร์ สโรบล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ธานินทร์ สโรบล
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกอ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สุรสิทธิ์ เฮงประดิษฐ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุรสิทธิ์ เฮงประดิษฐ์
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38088

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สมพล อุประวันนา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สมพล อุประวันนา
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
นายสิบทันตกรรม
1 อายุ

สังกัด : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สุรศักดิ์ เล็กจุฬา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุรศักดิ์ เล็กจุฬา
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
นายสิบทันตกรรม
10 มีนาคม 2507 อายุ 47 ปี
ชาย
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย
เมือง
ลำปาง
52000
053839305

สังกัด : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ศักดิ์เดช เสนาพันธุ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ศักดิ์เดช เสนาพันธุ์
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0818258694

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สุรศักดิ์ บัวลอย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุรศักดิ์ บัวลอย
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0817945316

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ