รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ท.บัณฑิต เจริญบัณฑิต [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.บัณฑิต เจริญบัณฑิต
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.ธนกฤต นพคุณวิจัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.ธนกฤต นพคุณวิจัย
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์ช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)สุเมธ เจียมศรีมงคล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)สุเมธ เจียมศรีมงคล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
26 กันยายน 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
10400
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.วีระยุทธ วงศ์จันทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.วีระยุทธ วงศ์จันทร์
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย
เมือง
ลำปาง
52000
053839305
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันทน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันทน์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.มิตรเสรี พันธ์ยาง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.มิตรเสรี พันธ์ยาง
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
เมือง
สุรินทร์
32000
0881120762

สังกัด : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ไพฑูร จันทร์มโน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ไพฑูร จันทร์มโน
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
0877532667

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.พีระพงษ์ ร่มเย็น [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.พีระพงษ์ ร่มเย็น
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
193 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม่
เมือง
ชุมพร
86190
077-511278

สังกัด : รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สุพ่วง พวงกระโทก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุพ่วง พวงกระโทก
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0834616433

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.สมเดช กันทา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.สมเดช กันทา
รพ.ค่ายวชิรปราการ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
337 หมู่ 6 ต.ไม้งาม
เมือง
ตาก
63000
055-514376

สังกัด : รพ.ค่ายวชิรปราการ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.เทวินทร์ วงศ์ดวง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เทวินทร์ วงศ์ดวง
วิน
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
liverpool_w@hotmail.com

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ บุญมีรอด [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ บุญมีรอด
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
ราชบุรี
70000
0809944501

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.เดชวิชัย มูลศรีสุข [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เดชวิชัย มูลศรีสุข
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0833661069

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ณัฐพัชร์ จันทร์ส่อง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ณัฐพัชร์ จันทร์ส่อง
รพ.ค่ายวชิราวุธ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ชุม อรรคบาล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ชุม อรรคบาล
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สมุทรสาคร
47000
0872209009

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ