รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

จ.ส.อ.มิตรเสรี พันธ์ยาง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.มิตรเสรี พันธ์ยาง
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
เมือง
สุรินทร์
32000
0881120762

สังกัด : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.สมเดช กันทา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.สมเดช กันทา
รพ.ค่ายวชิรปราการ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
337 หมู่ 6 ต.ไม้งาม
เมือง
ตาก
63000
055-514376

สังกัด : รพ.ค่ายวชิรปราการ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สุพ่วง พวงกระโทก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุพ่วง พวงกระโทก
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0834616433

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.เทวินทร์ วงศ์ดวง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เทวินทร์ วงศ์ดวง
วิน
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
liverpool_w@hotmail.com

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ บุญมีรอด [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ บุญมีรอด
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
ราชบุรี
70000
0809944501

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.เดชวิชัย มูลศรีสุข [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เดชวิชัย มูลศรีสุข
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0833661069

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ชุม อรรคบาล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ชุม อรรคบาล
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สมุทรสาคร
47000
0872209009

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ณัฐพัชร์ จันทร์ส่อง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ณัฐพัชร์ จันทร์ส่อง
รพ.ค่ายวชิราวุธ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ภพประพันทธ์ รอดพงษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ภพประพันทธ์ รอดพงษ์
รพ.ค่ายจิรประวัติ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0813792813

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ฉลาด ทองน้อย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ฉลาด ทองน้อย
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0895070442

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ณรงค์ จันทร์หอม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ณรงค์ จันทร์หอม
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
127 หมู่ 7 ต.โพธิ์สัย
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
54280
0876394970

สังกัด : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ เสตะสุนทร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ เสตะสุนทร
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ธนาธาร เงินมูล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ธนาธาร เงินมูล
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0817445938

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.นคร มีรส [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.นคร มีรส
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
256 หมู่ 15 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง
เมือง
เชียงราย
57000
053-717649

สังกัด : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.เด่นชัย ดีนาน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.เด่นชัย ดีนาน
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ