รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

จ.ส.อ.สุรศักดิ์ บัวลอย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุรศักดิ์ บัวลอย
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0817945316

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.วิชาติ อาชุมไชย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.วิชาติ อาชุมไชย
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
ต.บ้านสวน
เมือง
ชลบุรี
20000
0890383383

สังกัด : รพ.ค่ายนวมินทราชินี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.สุรสิงห์ สุขวัฒน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.สุรสิงห์ สุขวัฒน์
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
ต.บ้านคลอง
เมือง
พิษณุโลก
65000
055-245070

สังกัด : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.นิรันดร์ ผาแม่น [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.นิรันดร์ ผาแม่น
รพ.ค่ายวชิรปราการ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
337 หมู่ 6 ต.ไม้งาม
เมือง
ตาก
63000
055-514376
Men.321@hotmail.com

สังกัด : รพ.ค่ายวชิรปราการ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.วรรณเกียรติ เข็มพิมาย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.วรรณเกียรติ เข็มพิมาย
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
23330

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.อำนาจ ศรีพุทธา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.อำนาจ ศรีพุทธา
นาจ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.มิตรเสรี พันธ์ยาง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.มิตรเสรี พันธ์ยาง
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
เมือง
สุรินทร์
32000
0881120762

สังกัด : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ไพฑูร จันทร์มโน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ไพฑูร จันทร์มโน
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
0877532667

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.พีระพงษ์ ร่มเย็น [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.พีระพงษ์ ร่มเย็น
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
193 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม่
เมือง
ชุมพร
86190
077-511278

สังกัด : รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.สมเดช กันทา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.สมเดช กันทา
รพ.ค่ายวชิรปราการ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
337 หมู่ 6 ต.ไม้งาม
เมือง
ตาก
63000
055-514376

สังกัด : รพ.ค่ายวชิรปราการ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สุพ่วง พวงกระโทก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุพ่วง พวงกระโทก
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0834616433

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.เทวินทร์ วงศ์ดวง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เทวินทร์ วงศ์ดวง
วิน
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
liverpool_w@hotmail.com

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ บุญมีรอด [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ บุญมีรอด
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
ราชบุรี
70000
0809944501

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.เดชวิชัย มูลศรีสุข [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เดชวิชัย มูลศรีสุข
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0833661069

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ณัฐพัชร์ จันทร์ส่อง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ณัฐพัชร์ จันทร์ส่อง
รพ.ค่ายวชิราวุธ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ