รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

ส.อ.เอกลักษณ์ บุญทา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เอกลักษณ์ บุญทา
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
เมือง
สุรินทร์
32000
0837397575

สังกัด : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สุรชัย คชชา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุรชัย คชชา
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
0822929494

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.วิชา กิมาวะหา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.วิชา กิมาวะหา
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0856320342

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.ศราวุฒิ ขอดภูเขียว [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.ศราวุฒิ ขอดภูเขียว
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0890806838

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สมรชัย บุญนาง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สมรชัย บุญนาง
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สกลนคร
47000
0868637535

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

นางสาวกมลรัตน์ เครือลัดดา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวกมลรัตน์ เครือลัดดา
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

จ.ส.อ.ธนรมย์ ทิดดอนตอง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ธนรมย์ ทิดดอนตอง
รพ.ค่ายกาวิละ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางนฤมล วงศ์ไชย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางนฤมล วงศ์ไชย
รพ.ค่ายสุรนารี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0895196297

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวอรวรรณ เฉยฉิว [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวอรวรรณ เฉยฉิว
รพ.ค่ายสุรนารี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0858601531

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

จ.ส.อ.ทวีศักดิ์ ศิริษะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ทวีศักดิ์ ศิริษะ
รพ.ค่ายกาวิละ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

ร.อ.คณิต ดูสินทรัพย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.คณิต ดูสินทรัพย์
รพ.อานันทมหิดล
นายทหารพยาบาล(ทันตกรรม)
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0867047299

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายทหารพยาบาล(ทันตกรรม)

พ.ต.อนันต์ ล่าบ้านหลวง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.อนันต์ ล่าบ้านหลวง
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายทหารพยาบาล(ทันตกรรม)
1 มกราคม 0 อายุ
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายทหารพยาบาล(ทันตกรรม)

ส.อ.บัญญัติ คงประจักษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.บัญญัติ คงประจักษ์
รพ.ค่ายจิรประวัติ
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0874765686

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

จ.ส.อ.สิทธิชัย นาควิจิตร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สิทธิชัย นาควิจิตร
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0892381972

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

ส.อ.ยุทธพงษ์ มีโพธิ์สม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.ยุทธพงษ์ มีโพธิ์สม
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38088

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ