รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

จ.ส.อ.ชุม อรรคบาล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ชุม อรรคบาล
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สมุทรสาคร
47000
0872209009

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ภพประพันทธ์ รอดพงษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ภพประพันทธ์ รอดพงษ์
รพ.ค่ายจิรประวัติ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0813792813

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ณรงค์ จันทร์หอม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ณรงค์ จันทร์หอม
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
127 หมู่ 7 ต.โพธิ์สัย
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
54280
0876394970

สังกัด : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ เสตะสุนทร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ เสตะสุนทร
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ฉลาด ทองน้อย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ฉลาด ทองน้อย
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0895070442

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

นางสาวอรวรรณ เฉยฉิว [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวอรวรรณ เฉยฉิว
รพ.ค่ายสุรนารี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0858601531

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

จ.ส.อ.ทวีศักดิ์ ศิริษะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ทวีศักดิ์ ศิริษะ
รพ.ค่ายกาวิละ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวกมลรัตน์ เครือลัดดา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวกมลรัตน์ เครือลัดดา
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

จ.ส.อ.ธนรมย์ ทิดดอนตอง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ธนรมย์ ทิดดอนตอง
รพ.ค่ายกาวิละ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางนฤมล วงศ์ไชย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางนฤมล วงศ์ไชย
รพ.ค่ายสุรนารี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0895196297

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

ร.อ.คณิต ดูสินทรัพย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.คณิต ดูสินทรัพย์
รพ.อานันทมหิดล
นายทหารพยาบาล(ทันตกรรม)
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0867047299

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายทหารพยาบาล(ทันตกรรม)

พ.ต.อนันต์ ล่าบ้านหลวง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.อนันต์ ล่าบ้านหลวง
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายทหารพยาบาล(ทันตกรรม)
1 มกราคม 0 อายุ
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายทหารพยาบาล(ทันตกรรม)

จ.ส.อ.ชมพล คงสุวรรณ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ชมพล คงสุวรรณ
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38088

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

จ.ส.อ.วันชัย เพ็ชรอุดม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.วันชัย เพ็ชรอุดม
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38088

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

ส.อ.สักภบ เย็นจิตร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.สักภบ เย็นจิตร
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
ราชบุรี
70000
0841671939

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ