รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

ส.อ.สักภบ เย็นจิตร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.สักภบ เย็นจิตร
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
ราชบุรี
70000
0841671939

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

ส.อ.บัญญัติ คงประจักษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.บัญญัติ คงประจักษ์
รพ.ค่ายจิรประวัติ
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0874765686

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

จ.ส.อ.สิทธิชัย นาควิจิตร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สิทธิชัย นาควิจิตร
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0892381972

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

นางสาวเบญจพร ชาญหมื่นไวย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวเบญจพร ชาญหมื่นไวย์
รพ.ค่ายสุรนารี
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0898491807

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

จ.ส.อ.หญิงเบญญาภา ชุมรัมย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.หญิงเบญญาภา ชุมรัมย์
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

นางฌมนสิมา แก้วประดับ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางฌมนสิมา แก้วประดับ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
193 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม่
เมือง
ชุมพร
86190
077-511278

สังกัด : รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวสุพรรณวดี เก้าลิ้ม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวสุพรรณวดี เก้าลิ้ม
รพ.ค่ายภาณุรังษี
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
0899192183

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

นางวาสนา นราจันทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางวาสนา นราจันทร์
รพ.ค่ายสุรนารี
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0899498985

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

นางอภิญญา วรนุกุลชัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางอภิญญา วรนุกุลชัย
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
200
เมือง
พะเยา
56000
054-482778

สังกัด : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

จ.ส.อ.หญิง อรศรี นนทารักษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.หญิง อรศรี นนทารักษ์
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

นางยุพา บู่สาลี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางยุพา บู่สาลี
รพ.ค่ายภาณุรังษี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
0851740048

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : เสมียน

นางกมลมวรรณ ปรางค์นอก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางกมลมวรรณ ปรางค์นอก
รพ.ค่ายสุรนารี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0811861170

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : เสมียน

ส.อ.เริงชัย สายทอง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เริงชัย สายทอง
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
เสมียน
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
no_om27@hotmail.com

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : เสมียน

ส.ท.นที จดา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.ท.นที จดา
รพ.ค่ายกาวิละ
เสมียน
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : เสมียน

นางปราณี ดำรงกิจ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางปราณี ดำรงกิจ
รพ.ค่ายสุรนารี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0881119756

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : เสมียน

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ