รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

จ.ส.อ.ชมพล คงสุวรรณ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ชมพล คงสุวรรณ
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38088

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

จ.ส.อ.วันชัย เพ็ชรอุดม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.วันชัย เพ็ชรอุดม
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38088

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

ส.อ.สักภบ เย็นจิตร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.สักภบ เย็นจิตร
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
ราชบุรี
70000
0841671939

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

นางสาวสุพรรณวดี เก้าลิ้ม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวสุพรรณวดี เก้าลิ้ม
รพ.ค่ายภาณุรังษี
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
0899192183

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

นางวาสนา นราจันทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางวาสนา นราจันทร์
รพ.ค่ายสุรนารี
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0899498985

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

นางอภิญญา วรนุกุลชัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางอภิญญา วรนุกุลชัย
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
200
เมือง
พะเยา
56000
054-482778

สังกัด : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

จ.ส.อ.หญิง อรศรี นนทารักษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.หญิง อรศรี นนทารักษ์
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวเบญจพร ชาญหมื่นไวย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวเบญจพร ชาญหมื่นไวย์
รพ.ค่ายสุรนารี
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0898491807

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

จ.ส.อ.หญิงเบญญาภา ชุมรัมย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.หญิงเบญญาภา ชุมรัมย์
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

นางฌมนสิมา แก้วประดับ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางฌมนสิมา แก้วประดับ
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
193 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม่
เมือง
ชุมพร
86190
077-511278

สังกัด : รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

ส.ท.นที จดา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.ท.นที จดา
รพ.ค่ายกาวิละ
เสมียน
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : เสมียน

นางปราณี ดำรงกิจ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางปราณี ดำรงกิจ
รพ.ค่ายสุรนารี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0881119756

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : เสมียน

นางกรรณิการ์ เหมือยไธสง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางกรรณิการ์ เหมือยไธสง
รพ.ค่ายสุรนารี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0807319321

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : เสมียน

นางสาวปวรพร กัณหา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวปวรพร กัณหา
รพ.ค่ายสุรนารี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0867195969

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : เสมียน

นางจันจิรา ขาวสนิท [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางจันจิรา ขาวสนิท
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
233 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
077-295046

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : เสมียน

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ