รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

นางจันจิรา ขาวสนิท [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางจันจิรา ขาวสนิท
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
233 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
077-295046

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : เสมียน

จ.ส.อ.หญิงศรีสุดา ราตรี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.หญิงศรีสุดา ราตรี
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
เสมียน
26 พฤษภาคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกอ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : เสมียน

นางยุพา บู่สาลี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางยุพา บู่สาลี
รพ.ค่ายภาณุรังษี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
0851740048

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : เสมียน

นางกมลมวรรณ ปรางค์นอก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางกมลมวรรณ ปรางค์นอก
รพ.ค่ายสุรนารี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0811861170

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : เสมียน

ร.ต.ไชยยงค์ ทัพไทย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.ไชยยงค์ ทัพไทย
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ช่างเครื่องมือไฟฟ้า
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกอ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือไฟฟ้า

จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย พรรณมรรคา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย พรรณมรรคา
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ช่างเครื่องมือไฟฟ้า
25 กรกฎาคม 2513 อายุ 43 ปี
ชาย
85/16 หมู่ 4 ต.ไทรม้า
เมือง
นนทบุรี
11000
023544437
plus_sakchai@hotmail.com

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือไฟฟ้า

จ.ส.อ.สิรภพ จุ้ยภู่ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สิรภพ จุ้ยภู่
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ช่างเครื่องมือไฟฟ้า
10 เมษายน 0 อายุ
ชาย
ตรงข้าม สน.พญาไท
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
0819189399
pcxz@live.com

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือไฟฟ้า

จ.ส.อ.จิรภัทร์ เอกทิพย์ทา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.จิรภัทร์ เอกทิพย์ทา
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ช่างเครื่องมือไฟฟ้า
1 เมษายน 0 อายุ
ชาย
ตรงข้าม สน.พญาไท
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือไฟฟ้า

จ.ส.อ.มานพ ขุนนิล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.มานพ ขุนนิล
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
พลขับ
29 พฤษภาคม 2507 อายุ 47 ปี
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกอ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : พลขับ

นางสุขี บ่อชน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสุขี บ่อชน
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวจารุวรรณ ถึงใจ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวจารุวรรณ ถึงใจ
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0870391125

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางจักรีรัตน์ เดชจบ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางจักรีรัตน์ เดชจบ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0812818495

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางยลญา ธงชัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางยลญา ธงชัย
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาววราภรณ์ ปั้นสุรินทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาววราภรณ์ ปั้นสุรินทร์
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0871198482

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางพรทิพย์ แก้วเกลี้ยง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางพรทิพย์ แก้วเกลี้ยง
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
233 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
077-295046

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ