รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

จ.ส.อ.หญิงศรีสุดา ราตรี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.หญิงศรีสุดา ราตรี
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
เสมียน
26 พฤษภาคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกอ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : เสมียน

นางยุพา บู่สาลี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางยุพา บู่สาลี
รพ.ค่ายภาณุรังษี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
0851740048

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : เสมียน

นางกมลมวรรณ ปรางค์นอก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางกมลมวรรณ ปรางค์นอก
รพ.ค่ายสุรนารี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0811861170

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : เสมียน

ส.อ.เริงชัย สายทอง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เริงชัย สายทอง
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
เสมียน
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
no_om27@hotmail.com

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : เสมียน

จ.ส.อ.สิรภพ จุ้ยภู่ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สิรภพ จุ้ยภู่
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ช่างเครื่องมือไฟฟ้า
10 เมษายน 0 อายุ
ชาย
ตรงข้าม สน.พญาไท
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
0819189399
pcxz@live.com

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือไฟฟ้า

จ.ส.อ.จิรภัทร์ เอกทิพย์ทา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.จิรภัทร์ เอกทิพย์ทา
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ช่างเครื่องมือไฟฟ้า
1 เมษายน 0 อายุ
ชาย
ตรงข้าม สน.พญาไท
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือไฟฟ้า

ร.ต.ไชยยงค์ ทัพไทย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.ไชยยงค์ ทัพไทย
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ช่างเครื่องมือไฟฟ้า
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกอ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือไฟฟ้า

จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย พรรณมรรคา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย พรรณมรรคา
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ช่างเครื่องมือไฟฟ้า
25 กรกฎาคม 2513 อายุ 43 ปี
ชาย
85/16 หมู่ 4 ต.ไทรม้า
เมือง
นนทบุรี
11000
023544437
plus_sakchai@hotmail.com

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือไฟฟ้า

จ.ส.อ.มานพ ขุนนิล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.มานพ ขุนนิล
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
พลขับ
29 พฤษภาคม 2507 อายุ 47 ปี
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกอ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : พลขับ

นางสมจิตร หิรัญญะศิริ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสมจิตร หิรัญญะศิริ
รพ.ค่ายสุรนารี
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0899463040

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวจิตติมา ศานติวรรธนะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวจิตติมา ศานติวรรธนะ
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0810182197

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางจรรยาภัทร ตรงกล้า [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางจรรยาภัทร ตรงกล้า
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15
0871155102

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางอัจฉราภรณ์ วิริยะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางอัจฉราภรณ์ วิริยะ
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
256 หมู่ 15 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง
เมือง
เชียงราย
57000
053-717649

สังกัด : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางบุญเหลือ สิทธิโชติเมธากุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางบุญเหลือ สิทธิโชติเมธากุล
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0838526694

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางปราณี สารกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางปราณี สารกุล
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ