รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

นางศรีสุภา รอดพ้น [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางศรีสุภา รอดพ้น
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
อื่นๆ
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสุขี บ่อชน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสุขี บ่อชน
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวจารุวรรณ ถึงใจ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวจารุวรรณ ถึงใจ
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0870391125

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางจักรีรัตน์ เดชจบ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางจักรีรัตน์ เดชจบ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0812818495

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางยลญา ธงชัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางยลญา ธงชัย
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาววราภรณ์ ปั้นสุรินทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาววราภรณ์ ปั้นสุรินทร์
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0871198482

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางพรทิพย์ แก้วเกลี้ยง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางพรทิพย์ แก้วเกลี้ยง
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
233 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
077-295046

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวธนียา จารุมาตร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวธนียา จารุมาตร์
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0898487393

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาววรัญญา ศิวาลัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาววรัญญา ศิวาลัย
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0877010107

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาววิจิตรา โพธิ์กัน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาววิจิตรา โพธิ์กัน
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0851838349

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสมจิตร หิรัญญะศิริ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสมจิตร หิรัญญะศิริ
รพ.ค่ายสุรนารี
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0899463040

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวจิตติมา ศานติวรรธนะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวจิตติมา ศานติวรรธนะ
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0810182197

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางจรรยาภัทร ตรงกล้า [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางจรรยาภัทร ตรงกล้า
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15
0871155102

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางอัจฉราภรณ์ วิริยะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางอัจฉราภรณ์ วิริยะ
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
256 หมู่ 15 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง
เมือง
เชียงราย
57000
053-717649

สังกัด : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางบุญเหลือ สิทธิโชติเมธากุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางบุญเหลือ สิทธิโชติเมธากุล
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0838526694

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ