รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

นางสาววรรณษา พลสุวรรณ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาววรรณษา พลสุวรรณ
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0815618500

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางแฉล้ม มาระสะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางแฉล้ม มาระสะ
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15
0810469426

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวปัทมา กมลพัฒนะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวปัทมา กมลพัฒนะ
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0840723717

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางจันทนา จันทร์บัว [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางจันทนา จันทร์บัว
รพ.ค่ายสุรนารี
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0862596658

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : อื่นๆ

พ.ต.วัชรินทร์ ทองสว่าง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.วัชรินทร์ ทองสว่าง
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
อื่นๆ
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางภาราดา กิจวิจารณ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางภาราดา กิจวิจารณ์
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0892430636

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวยุพิน แก้วสมุทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวยุพิน แก้วสมุทร์
รพ.ค่ายกาวิละ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวพรรณ แท้ชัยศรี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวพรรณ แท้ชัยศรี
รพ.ค่ายวชิราวุธ
อื่นๆ
1 อายุ

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวพิมพร ภูมิโคกรักษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวพิมพร ภูมิโคกรักษ์
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สกลนคร
47000
0831446234

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางมณีรัตน์ กิจวิจารณ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางมณีรัตน์ กิจวิจารณ์
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
ลพบุรี
15000
0861373982

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางอัจฉรา สัมมาผล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางอัจฉรา สัมมาผล
รพ.ค่ายวชิราวุธ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางศรีสุนทร คุ้มปรีดี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางศรีสุนทร คุ้มปรีดี
รพ.ค่ายจิรประวัติ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0897083656

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางศรีสุภา รอดพ้น [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางศรีสุภา รอดพ้น
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
อื่นๆ
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางบุญส่ง โพธิ์พัฒน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางบุญส่ง โพธิ์พัฒน์
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0806666712

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสุขี บ่อชน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสุขี บ่อชน
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ