รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

นางสาวยุพิน แก้วสมุทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวยุพิน แก้วสมุทร์
รพ.ค่ายกาวิละ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวพรรณ แท้ชัยศรี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวพรรณ แท้ชัยศรี
รพ.ค่ายวชิราวุธ
อื่นๆ
1 อายุ

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวพิมพร ภูมิโคกรักษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวพิมพร ภูมิโคกรักษ์
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สกลนคร
47000
0831446234

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางมณีรัตน์ กิจวิจารณ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางมณีรัตน์ กิจวิจารณ์
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
ลพบุรี
15000
0861373982

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางอัจฉรา สัมมาผล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางอัจฉรา สัมมาผล
รพ.ค่ายวชิราวุธ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางบุญส่ง โพธิ์พัฒน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางบุญส่ง โพธิ์พัฒน์
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0806666712

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางศรีสุนทร คุ้มปรีดี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางศรีสุนทร คุ้มปรีดี
รพ.ค่ายจิรประวัติ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0897083656

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางศรีสุภา รอดพ้น [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางศรีสุภา รอดพ้น
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
อื่นๆ
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสุขี บ่อชน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสุขี บ่อชน
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวจารุวรรณ ถึงใจ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวจารุวรรณ ถึงใจ
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0870391125

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางจักรีรัตน์ เดชจบ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางจักรีรัตน์ เดชจบ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0812818495

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางยลญา ธงชัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางยลญา ธงชัย
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
042-342777

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาววราภรณ์ ปั้นสุรินทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาววราภรณ์ ปั้นสุรินทร์
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0871198482

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางพรทิพย์ แก้วเกลี้ยง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางพรทิพย์ แก้วเกลี้ยง
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
233 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
077-295046

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสาวธนียา จารุมาตร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวธนียา จารุมาตร์
รพ.อานันทมหิดล
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0898487393

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ