รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

[คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

อายุ

สังกัด :
ตำแหน่ง :

[คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

อายุ

สังกัด :
ตำแหน่ง :

[คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

อายุ

สังกัด :
ตำแหน่ง :

[คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

อายุ

สังกัด :
ตำแหน่ง :

[คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

อายุ

สังกัด :
ตำแหน่ง :

พ.อ.หญิง ศศิวงศ์ วงศ์วัฒนะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง ศศิวงศ์ วงศ์วัฒนะ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง

สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง หนึ่งฤทัย มหายศนันท์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง หนึ่งฤทัย มหายศนันท์
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย
เมือง
ลำปาง
52000
053839305
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม
รพ.ค่ายอดิศร
ทันตแพทย์
21 กุมภาพันธ์ 2517 อายุ 38 ปี
หญิง
รพ.ค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว
เมือง
สระบุรี
18000
64134
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายอดิศร
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต. หญิง กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต. หญิง กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิงดวงภร ทุนเจริญ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิงดวงภร ทุนเจริญ
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง เชาวนารถ อิฐรัตน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง เชาวนารถ อิฐรัตน์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง โศภิษฐ์สุดา วีรกิตติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง โศภิษฐ์สุดา วีรกิตติ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)เสริมบัติ ร่มเย็น [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)เสริมบัติ ร่มเย็น
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
23 มีนาคม 2501 อายุ 54 ปี
ชาย
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38090
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.ชำนาญ ส้มลิ้ม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.ชำนาญ ส้มลิ้ม
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
ต.บ้านคลอง
เมือง
พิษณุโลก
65000
055-245070
มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ