รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

[คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

อายุ

สังกัด :
ตำแหน่ง :

[คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

อายุ

สังกัด :
ตำแหน่ง :

[คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

อายุ

สังกัด :
ตำแหน่ง :

[คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

อายุ

สังกัด :
ตำแหน่ง :

[คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

อายุ

สังกัด :
ตำแหน่ง :

ร.ท.หญิง พิชารัตน์ เลขะชาติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ท.หญิง พิชารัตน์ เลขะชาติ
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
เมือง
เพชรบูรณ์
76000
056719237
มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด : รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง สรนีย์ วงษ์อำนวย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง สรนีย์ วงษ์อำนวย
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)เดชา ใกล้ชิด [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)เดชา ใกล้ชิด
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิงพัทยา ปริศวงศ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิงพัทยา ปริศวงศ์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
10400
-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)อรนุช ปัญญจเร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)อรนุช ปัญญจเร
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรุงเทพมหานคร

สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง เกื้อกูล ผสมทรัพย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง เกื้อกูล ผสมทรัพย์
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย
เมือง
ลำปาง
52000
053839305
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิงจงกลวรรณ ตันโตทัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิงจงกลวรรณ ตันโตทัย
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.ฤทธิกร การะเวก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.ฤทธิกร การะเวก
โอ๊ต
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
24 ธันวาคม 2510 อายุ 44 ปี
ชาย
105/11 หมู่บ้านส.ภาณุรังษี ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
บางกรวย
นนทบุรี
11130
0818501730
karaweg@hotmail.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมทั่วไป
Facebook:Rittikorn Karaweg / Twitter:@karaweg

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง สุลัดดา สิริทรัพย์ไพบูลย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง สุลัดดา สิริทรัพย์ไพบูลย์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.ฉัฐพรรษ แจ่มสว่าง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.ฉัฐพรรษ แจ่มสว่าง
รพ.ค่ายภาณุรังษี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายภาณุรังษี 285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
53057

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ