รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.(พ.)ธีระ รัตนศักดิ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)ธีระ รัตนศักดิ์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
10400
93055
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง ปภัชญา สุริยะมณี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ปภัชญา สุริยะมณี
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
256 หมู่ 15 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง
เมือง
เชียงราย
57000
053-717649
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.วัชรจักร อธิปัญญา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.วัชรจักร อธิปัญญา
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.เจษฎา ลาภสุขกิจกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.เจษฎา ลาภสุขกิจกุล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
ทันตแพทย์ หน่วยตรวจโรคที่ 1

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ พลนิวัฒน์วงศ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ พลนิวัฒน์วงศ์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง ประถมา ธีรเนตร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง ประถมา ธีรเนตร
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ทันตแพทย์
20 พฤศจิกายน 2517 อายุ 38 ปี
หญิง
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 382 หมู่2 ต.แสนสุข
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190
045324400
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.พิษณุ วงศ์สืบชาติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.พิษณุ วงศ์สืบชาติ
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
13 มกราคม 0 อายุ
ชาย
ประจำ พบ. ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
-
กรุงเทพมหานคร
10400
94453

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ท.หญิง นภา สถิตศาสตร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ท.หญิง นภา สถิตศาสตร์
รพ.รร.จปร.
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.รร.จปร. ต.เขาชะโงก
เมือง
นครนายก
26000
62532

สังกัด : รพ.รร.จปร.
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิงปิยะรัตน์ อรุณากูร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิงปิยะรัตน์ อรุณากูร
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 ตุลาคม 0 อายุ
หญิง
ประจำ นปก.ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
กรุงเทพมหานคร
10400
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริทันตวิทยา

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง ปณิดา อินนาจักร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง ปณิดา อินนาจักร์
รพ.ค่ายวชิราวุธ
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง ศีจิต เลาหะคามิน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง ศีจิต เลาหะคามิน
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง กฤติกา สุขะตุงคะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง กฤติกา สุขะตุงคะ
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.บริบูรณ์ นาวาเจริญ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.บริบูรณ์ นาวาเจริญ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.อุดมพงศ์ อติเวทิน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.อุดมพงศ์ อติเวทิน
รพ.รร.จปร.
ทันตแพทย์
5 กุมภาพันธ์ 2515 อายุ 40 ปี
ชาย
รพ.รร.จปร. ต.เขาชะโงก
เมือง
นครนายก
26000
62532
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.รร.จปร.
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.อ.หญิง ธีรวดี ทิพยานนท์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.หญิง ธีรวดี ทิพยานนท์
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
ทันตแพทย์ หน่วยตรวจโรค

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ