รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ท.หญิง นำสุข คงคาลัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง นำสุข คงคาลัย
รพ.ค่ายกาวิละ
ทันตแพทย์
19 มกราคม 2517 อายุ 38 ปี
หญิง
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง ดวงพร พรสุขสว่าง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง ดวงพร พรสุขสว่าง
รพ.ค่ายสุรนารี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายสุรนารี 211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
23330

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.อรรถยุทธ อินทร์วร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.อรรถยุทธ อินทร์วร
เอส
รพ.รร.จปร.
ทันตแพทย์
1 กรกฎาคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
10500
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.รร.จปร.
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)ธีระ รักธรรม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)ธีระ รักธรรม
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง วิภาสินี พัวประดิษฐ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง วิภาสินี พัวประดิษฐ์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตกรรมบดเคี้ยว

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ท.ฤาชุภรณ์ มั่นสุข [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ท.ฤาชุภรณ์ มั่นสุข
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 102 หมู่ 8 ต.ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
53000
76465
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิงปนัดดา สุขปรีดี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิงปนัดดา สุขปรีดี
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.คุณาสานต์ ยนต์ศักดิ์ธนสกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.คุณาสานต์ ยนต์ศักดิ์ธนสกุล
รพ.ค่ายศรีสองรัก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 00 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก
เมือง
เลย
42000

สังกัด : รพ.ค่ายศรีสองรัก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.กัญจน์ จันทร์ขจร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.กัญจน์ จันทร์ขจร
รพ.ค่ายจักรพงษ์
ทันตแพทย์
1 พฤษภาคม 2511 อายุ 44 ปี
ชาย
รพ.ค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม
เมือง
ปราจีนบุรี
25000
61266
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายจักรพงษ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.มารวย ส่งทานินทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.มารวย ส่งทานินทร์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มีนาคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
10400
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.กมลศักดิ์ จิรรัตน์โชติกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.กมลศักดิ์ จิรรัตน์โชติกุล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง สุธาสินี โอวาทวงษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง สุธาสินี โอวาทวงษ์
รพ.ค่ายสุรนารี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายสุรนารี 211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
23330
มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิงวิภาจรี ณ ตะกั่วทุ่ง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิงวิภาจรี ณ ตะกั่วทุ่ง
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
27 มิถุนายน 0 อายุ
หญิง
ประจำ พบ. ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
กรุงเทพมหานคร
10400
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง ศิรประภา ศรีทองสุข [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ศิรประภา ศรีทองสุข
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ทันตแพทย์ หน่วยตรวจโรค

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิงดวงปภัสร์ จาตุรงคกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิงดวงปภัสร์ จาตุรงคกุล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ