รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.อนันต์ ชมภูกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.อนันต์ ชมภูกุล
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)วิรัช ตระการวิจิตร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)วิรัช ตระการวิจิตร
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
10400
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.หญิง ธนพร โล้ตั้งชนินทรา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิง ธนพร โล้ตั้งชนินทรา
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
193 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม่
เมือง
ชุมพร
86190
077-511278

สังกัด : รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.อ.หญิง สุมาลี เกียรติธนาพร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.หญิง สุมาลี เกียรติธนาพร
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สกลนคร
47000
042-711681

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.สุรเดช วรดิถี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.สุรเดช วรดิถี
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง พิมพ์นลิน ภารัญนิตย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง พิมพ์นลิน ภารัญนิตย์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง มีพร จริตงาม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง มีพร จริตงาม
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ทันตแพทย์
15 ธันวาคม 2522 อายุ 33 ปี
หญิง
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร หมู่ 9 ต.กะปาง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80310
45061
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตกรรมบดเคี้ยว

สังกัด : รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.อ.หญิง วิลาสินี ภาควิวรรธ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.หญิง วิลาสินี ภาควิวรรธ
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
เมือง
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.จรูญ บุญธรรม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.จรูญ บุญธรรม
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
พญาไท
กรุงเทพมหานคร
10400
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง ศศิวงศ์ วงศ์วัฒนะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง ศศิวงศ์ วงศ์วัฒนะ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง

สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง หนึ่งฤทัย มหายศนันท์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง หนึ่งฤทัย มหายศนันท์
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย
เมือง
ลำปาง
52000
053839305
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต. หญิง กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต. หญิง กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ