รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ต.หญิง ทิพยา วรเชษฐบัญชา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ทิพยา วรเชษฐบัญชา
รพ.ค่ายจิรประวัติ
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
63000
056-325120
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิงชนนันท์ ไตรทรัพย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิงชนนันท์ ไตรทรัพย์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง ธนิดา งามไพลิน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ธนิดา งามไพลิน
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
ทันตแพทย์
5 ตุลาคม 2523 อายุ 32 ปี
หญิง
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
เมือง
เพชรบุรี
50282
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.กรสิทธิ์ วิวัฒนรัตนบุตร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.กรสิทธิ์ วิวัฒนรัตนบุตร
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง อรปภา หอมวิเศษวงศา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง อรปภา หอมวิเศษวงศา
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมทั่วไป (super GP.)

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง ดวงใจ จูบาง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ดวงใจ จูบาง
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
10 พฤศจิกายน 2523 อายุ 32 ปี
หญิง
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38090

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง พิรานันท์ วัชโรภาส [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง พิรานันท์ วัชโรภาส
รพ.ค่ายกาวิละ
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง พรทิพย์ วิริยะภาค [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง พรทิพย์ วิริยะภาค
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ทันตแพทย์หญิง พรรณรัตน์ มนต์ปราณีต [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ทันตแพทย์หญิง พรรณรัตน์ มนต์ปราณีต
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม 00 อายุ
หญิง
วังสวนจิตรลดา
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10400

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.อ.พฤษพงศ์ สุขพฤกษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.พฤษพงศ์ สุขพฤกษ์
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พล.ต.รังรักษ์ อิงอร่าม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พล.ต.รังรักษ์ อิงอร่าม
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
2 มกราคม 2497 อายุ 59 ปี
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมทั่วไป (super GP.)

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง น้องนุช จันทร์มาลา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง น้องนุช จันทร์มาลา
รพ.ค่ายสุรนารี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายสุรนารี 211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
23330

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิงกมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิงกมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์
หนิง
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
8 มิถุนายน 0 อายุ
หญิง
ประจำ พบ. ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
กรุงเทพมหานคร
10400
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิง จงกลวรรณ ตันโตทัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง จงกลวรรณ ตันโตทัย
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง อัญญารัตน์ ศรีมหานนท์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง อัญญารัตน์ ศรีมหานนท์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ