รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ท.หญิง สุธาสินี โอวาทวงษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง สุธาสินี โอวาทวงษ์
รพ.ค่ายสุรนารี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายสุรนารี 211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
23330
มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิงวิภาจรี ณ ตะกั่วทุ่ง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิงวิภาจรี ณ ตะกั่วทุ่ง
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
27 มิถุนายน 0 อายุ
หญิง
ประจำ พบ. ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
กรุงเทพมหานคร
10400
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง ศิรประภา ศรีทองสุข [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ศิรประภา ศรีทองสุข
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ทันตแพทย์ หน่วยตรวจโรค

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.กมลศักดิ์ จิรรัตน์โชติกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.กมลศักดิ์ จิรรัตน์โชติกุล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง พรชนก สัตตพงศ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง พรชนก สัตตพงศ์
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิงดวงปภัสร์ จาตุรงคกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิงดวงปภัสร์ จาตุรงคกุล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ท.อานันท์ จักรอิศราพงศ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ท.อานันท์ จักรอิศราพงศ์
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
200 หมู่ 2 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง
เมือง
พะเยา
56000
054-482778
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.ปรีชากร วีระประวัติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.ปรีชากร วีระประวัติ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิง สุภาพร ราชณรงค์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง สุภาพร ราชณรงค์
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)ชลศักดิ์ เจียสกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)ชลศักดิ์ เจียสกุล
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
สลก.ทบ.ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
กรุงเทพมหานคร

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง มธุกานต์ เกตุรัตน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง มธุกานต์ เกตุรัตน์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.อ.หญิง ญธิดาพร หวังหิรัญกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.หญิง ญธิดาพร หวังหิรัญกุล
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ทันตแพทย์
14 กุมภาพันธ์ 2519 อายุ 36 ปี
หญิง
233 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.ปรันต์ สุเนตนันท์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.ปรันต์ สุเนตนันท์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง สาลินี จุลศรีไกลวัล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง สาลินี จุลศรีไกลวัล
รพ.ค่ายสุรสีห์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า
เมือง
กาญจนบุรี
71190
51088
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.ค่ายสุรสีห์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ