กิจกรรมของกองทันตแพทย์

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ของกองทันตแพทย์
รายชื่อตามเสด็จฯ ต.ค. - ธ.ค.57
แบบรายงานผลการดำเนินการ งาน/โครงการตามแผนพัฒนาบริการทันตกรรม ประจำปี 2556
รายชื่อทันตแพทย์ ทบ. ที่มีความประสงค์ขอลาศึกษาต่อด้านทันตกรรมเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2557
คำแนะนำการปฏิบัติงานทันตกรรมพระราชทาน ณ วังไกลกังวล สำหรับทันตแพทย์ทบ.
เอกสารเรียนหลักสูตรฝึกอบรมตามชกท.917
เอกสารการสอน ชกท.917
กำหนดการเดินทางเข้าตรวจคุณภาพรพ.ทบ.56
ข้อมูลทันตแพทย์ทบ. ปฏฺบัติงานใน รพ.ทบ. ณ 30 มิ.ย.56
โปสเตอร์ช่องทางร้องเรียน พบ. AMED+ Fast Track
มาตรฐานรพ.ทบ.(AHA):ห้องทันตกรรม
โครงการต้นแบบเสื้อกั๊กกระเป๋าบรรจุสิ่งอุปกรณ์ทันตกรรม
โครงการต่อเนื่องการจัดทำบัตรจ่ายตรงสัญจรคลินิกทันตกรรม
โครงการเพิ่มพูนทักษะการอบรมนายสิบทันตกรรม ชกท.917
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากพลทหาร ในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก
แบบสำรวจข้อมูลหน่วยบริการทันตกรรม ใน รพ.ทบ
การสำรวจข้อมูลทันตแพทย์ทบ.
โปสเตอร์ปชส.โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
คู่มือนายสิบทันตกรรม ชกท.917(5)
คู่มือนายสิบทันตกรรม ชกท.917(4)
คู่มือนายสิบทันตกรรม ชกท.917(3)

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] แสดงหน้าละ 20 รายการ