กิจกรรมของกองทันตแพทย์

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ของกองทันตแพทย์
คำแนะนำการตรวจสุขภาพช่องปาก60
แนวทางการรักษาทางทันตกรรมผู้ป่วยจิตเวช
แนวทางการจัดการทางทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษ
แบบรายงานการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ทางทันตกรรม60
แบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทันตกรรม60
แบบรายงานรายได้จากบริการทันตกรรม60
แบบรายงานสถิติการให้บริการทันตกรรม60
แบบรายงาน ตรวจสุขภาพช่องปาก60 รายงานกทพ.พบ.
แบบรายงาน ตรวจสุขภาพช่องปาก60 รายงานหน่วย
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปาก 60
แบบประเมินความพึงพอใจ รพ.ทบ. ประจำปี 2559
งานฟันดีแฟมิลี่เดย์
โครงการส่งเสริมฯรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โครงการส่งเสริมฯรพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
โครงการส่งเสริมฯรพ.ค่ายภาณุรังษี
พรีเซนเตชั่น กทพ.พบ. สัมมนาส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2 ก.ย. 59
พรีเซนเตชั่น กทพ.พบ. สัมมนาส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2 ก.ย. 59
พรีเซนเตชั่น กทพ.พบ. สัมมนารถทันตกรรมฯ1 ก.ย. 59
การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากกำลังพล พบ. ประจำปี 2559
แบบสอบถาม เกณฑ์สภาวะสุขภาพช่องปาก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] แสดงหน้าละ 20 รายการ