ทันตกรรมเคลื่อนที่

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ.

  • ข้อมูลและที่มาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ.

แสดงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.

  • ข้อมูลการออกปฏิบัติงาน เป็นรายเดือน.

สถิติจำนวนผู้รับบริการแยกรายเดือน.

  • ข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน.

สถิติจำแนกตามการรักษารายเดือน.

  • จำนวนผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

รายงานการปฏิบัติงานล่าสุด

ผลการปฏิบัติงานโครงการ : ทันตกรรมเคลื่อนที่ ประจำเดือน : สิงหาคม
เลือกเดือนและปีที่จะแสดงข้อมูล
วันที่ รายการปฏิบัติงาน ( ดูรายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อรายการ ) แสดงสถิติ ผู้มารับบริการ
ยังไม่มีข้อมูลในหัวข้อนี้กรุณาเลือกข้อมูลที่จะแสดงใหม่