การอบรมเชิงปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้หลักฐานทางทันตกรรมฯ
01 ต.ค. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้หลักฐานทางทันตกรรมฯ

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้หลักฐานทางทันตกรรม แก่บุคลากรทางทันตกรรมหน่วยสายแพทย์ กองทัพบก ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรทางทันตกรรม จากโรงพยาบาลกองทัพบก และกองพันเสนารักษ์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการอบรมแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนการอบรมด้านทฤษฎี ในวันที่ 19 ก.ย. 61 และส่วนของการปฏิบัติ ในวันที่ 20 ก.ย. 61 โดยมีวิทยากรมากความสามรถด้านทันตนิติวิทยาศาสตร์ จากโรงพยาบาลตำรวจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในภาคส่วนเอกชน ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมอบรมเป็นอย่างมาก และกองทันตแพทย์คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการปูรากฐานด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้หลักฐานทางทันตกรรม ของกองทัพบกต่อไป

สถิติและบริการ