พิธีแสดงความยินดี แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ และตำแหน่งสูงขึ้น
05 ก.ย. 2561

พิธีแสดงความยินดี แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ และตำแหน่งสูงขึ้น

ในวันอังคาร ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 0900 พบ. ได้จัดพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ และตำแหน่งสูงขึ้น ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น 2 โดยมีเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี ในภาคส่วนของ กทพ.พบ. นำโดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ.  ได้นำกำลังพลเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ดวงพร พรสุขสว่าง พ.อ. มารวย ส่งทานินทร์ และ พ.อ.ชลศักดิ์ เจียสกุล นายทหารสัญญาบัตร (ทันตแพทย์) ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้นในครั้งนี้ด้วย

สถิติและบริการ