PROUD TO BE AN ARMY DENTIST
30 ต.ค. 2561

PROUD TO BE AN ARMY DENTIST

การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 61 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก

 

การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 62 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก 

      ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 62 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก โดยมีขั้นตอนดังนี้

      1. ให้นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาที่สนใจเข้ารับราชการสังกัดกองทัพบก กรอกใบแสดงความจำนงค์ที่คณะแจกให้โดยเลือกกระทรวงกลาโหมสังกัดกองทัพบก และส่งคืนคณะ (โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับทันตแพทย์จัดสรร ให้ถือตามที่สถาบันพระบรมราชชนกประกาศอย่างเป็นทางการ) รับสมัครทันตแพทย์ 6 อัตรา 

ลำดับ โรงพยาบาล จังหวัด
1 รพ.ค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์
2 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ เพชรบุรี
3 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร ขอนแก่น
4 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง นครพนม
5 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช เชียงราย
6 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ชุมพร


      2. นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาที่สมัครเข้ารับราชการสังกัดกองทัพบกในใบแสดงความจำนงค์ที่คณะแจกให้แล้ว ให้เตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร  โหลดได้ที่นี่

         นำเอกสารดังกล่าวมาติดต่อประสาน พ.ท.สมพิศ เนตรสกุล โทร 023544425 กองธุรการและกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก

      3. จากนั้นจะมีการติดต่อกลับไปเพื่อเรียกตัวมาสอบสัมภาษณ์ และแจ้งความประสงค์ รพ.ที่จะบรรจุตามลำดับ 

      4. ผลสอบสัมภาษณ์ สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์นี้ 

      สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก โทร.02-354-4437  E-mail: armydent@hotmail.com  / www.armydent.com  / Facebook:ArmyDent และ Skype:ArmyDent