วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
20 พ.ย. 2561

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดงานทันตสาธรณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี พล.ต. มหัทธนา กมลศิลป์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก