ประกาศผลการพิจารณานักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัด ทบ. ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลการพิจารณา

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัด ทบ. ปีงบประมาณ 2562

   ทบ. ได้รับการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัด ทบ. ปี 2562 จำนวน 6 อัตรา ตาม รพ. สังกัด ทบ. ดังนี้

  1. รพ.ค่ายธนะรัชต์
  2. รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
  3. รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
  4. รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
  5. รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
  6. รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเอกสารดาวน์โหลด