พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัด กทพ.พบ.

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0930 กองทันตแพทย์กรมแพทย์ ทหารบก ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพล ที่ได้รับการพิจารณายศสูงขึ้น โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ จ.ส.อ. อดิศักดิ์ ตาประโคน นายสิบทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรมเคลื่อนที่