พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัด กทพ.พบ.
20 พ.ย. 2561

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัด กทพ.พบ.

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0930 กองทันตแพทย์กรมแพทย์ ทหารบก ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพล ที่ได้รับการพิจารณายศสูงขึ้น โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ จ.ส.อ. อดิศักดิ์ ตาประโคน นายสิบทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรมเคลื่อนที่